Hallituksen tiedote 12.4.

 Ennakoiden:

Suomen Owczarek Podhalanskit ry:n ylimääräinen kokous järjestetään 2.6.2018. Kokouskutsu, esityslista, aika ja paikka ilmoitetaan virallisessa kokouskutsussa jäsenlehdessä 2/2018

Mikäli jäsenistöllä on kokoukseen tuotavia asioita, pyydetään ne lähettämään sähköpostitse huhtikuun loppuun mennessä podhalanskihallitus@gmail.com  -osoitteeseen.