Tukea tutkimuksiin

tutkimus1Tukea yhdistykseltä kuvauksiin ja tarkastuksiin

Koiran hyvinvoinnista huolehtivan omistajan on tärkeä tietää, missä kunnossa koira on: näin omistaja osaa huolehtia koiralle sopivasta liikunnasta, ravinnosta ja hoidosta. Podhalanskien tutkiminen ja terveystietojen kerääminen on tärkeää paitsi koiran omistajalle myös yhdistykselle, sillä tutkimustulosten perusteella voidaan etsiä sopivia yhdistelmiä jalostukseen ja pitää rotu näin mahdollisimman terveenä.

Suomen Owczarek Podhalanskit ry. toivoo omistajien tutkituttavan koiran erityisesti lonkkanivelen dysplasian sekä kyynärnivelen kasvuhäiriön osalta, sillä rodulla esiintyy jonkin verran lonkkanivelen ja kyynärnivelen muutoksia. Lisäksi suositellaan polvi- ja silmätutkimusta.

Yhdistys kannustaa jäseniään tutkituttamaan koiransa tukemalla jäsentensä koirien terveystutkimuksia taloudellisesti. Yhdistys korvaa lonkka- ja kyynärkuvauksesta 40 e, ja jos lisäksi tutkituttaa silmät sekä polvet, on korvaussumma yhteensä 50 e.

Tuen hakeminen

Korvaukset saa rahastonhoitajalta eläinlääkärin kuittia vastaan. Tiedoissa tulee näkyä omistajan nimi, koiran kennelnimi ja tutkimukset, jotka koiralle on tehty sekä tilinumero, jolle tuki maksetaan. Korvaus maksetaan 1 krt/koira, joten kaikki tuen piiriin kuuluvat tutkimukset tulee laskuttaa kerralla. Korvauksen saamisen edellytyksenä on, että jäsen on maksanut jäsenmaksunsa sekä kuluvana että edellisenä vuonna.

– Lonkka- ja kyynärkuvauksista tietoa oman koiran hyvinvointia ja rodun jalostusta varten