SUOMEN OWCZAREK PODHALANSKIT RY:N JÄSENEKSI?

Yhdistyksen jäsenenä

Jäsenenä saat 1-2 kertaa vuodessa (edit 5/2022) ilmestyvän jäsenlehden joko sähköisenä tai painettuna.  Olet oikeutettu osallistumaan ja äänestämään yhdistyksen sääntömääräisissä vuosikokouksissa sekä vaikuttamaan yhdistyksen kehittymiseen. Yhdistyksen jäsenenä pääset osallistumaan yhteisille kesäpäiville ja nauttimaan muiden saman rodun harrastajien seurasta ja mukavasta podhalanski-aiheisesta ohjelmasta. Lisäksi voit osallistua yhdistyksen järjestämiin tapahtumiin, kuten jalostustarkastuksiin sekä rotu- ja koulutusinfotilaisuuksiin. Saat myös halutessasi itsekin toimia aktiivisesti yhdistyksessä esim. järjestämässä tapahtumia. (edit 10.4.2021)

Haluatko jäseneksi?

Jos haluat yhdistyksen jäseneksi, täytä oheinen ilmoittautumislomake. Maksa jäsenmaksu ja liittymismaksu yhdistyksen tilille. Yhdistyksen sääntöjen mukaan jäsenyydestä päättää hallitus, joka käsittelee uudet ilmoittautumiset seuraavassa kokouksessaan.

Jäseneksi ilmoittautuminen -lomake

logo-16-pyorea-mJäsen- ja liittymismaksut

Jäsenmaksu 22 € (vuosimaksu, perheen 1. jäsen, sis. lehden)
Perheenjäsenet 12 € (vuosimaksu, perheen muu jäsen, ei lehteä)
Pentuejäsenmaksu 10 € (kasvattajan maksaessa kerralla koko pentueen omistajat)

Kasvattajajäsenmaksu 10€ (kennelin yhteystiedot lehdessä ja nettisivuilla, pentuvälitys; kasvattajan tulee olla yhdistyksen jäsen.)

Liittymismaksua ei peritä.

Jäsenmaksuasiaa

Yhdistyksen sääntöjen mukaan jokaisen jäsenen on huolehdittava jäsenmaksunsa maksamisesta maaliskuun loppuun mennessä (Yhdistyksen säännöt, 5§ Liittymis- ja jäsenmaksut). Jotta maksaminen ei unohtuisi, lähettää jäsensihteeri jäsenmaksulaput kaikille jäsenille hyvissä ajoin niin, että myös mahdolliset maksumuistutukset ehtivät ajoissa perille.

Mikäli jäsen ei maksa jäsenmaksuaan jäsenmaksulapun ja maksumuistutuksen jälkeen, katsotaan hänen eronneen jäsenmaksun maksamattomuuden perusteella. Hallitus toteaa eronneet ennen kevätkokousta, jotta kokoukseen saadaan todellinen jäsenmäärä ja -luettelo.

Hallituksen kokouksen jälkeen jäsensihteeri poistaa kaikki eronneeksi katsotun jäsenen tiedot yhdistyksen jäsenrekisteristä, koska henkilötietolain mukaan henkilötietoja saa olla rekisterissä vain perustellusta syystä (kuten jäsenyyden perusteella).

Mikäli jäsenmaksunsa maksamatta jättänyt henkilö haluaakin jatkaa jäsenenä, tulee hänen ilmoittaa kaikki tietonsa uudelleen jäsenanomuksella, joka löytyy yhdistyksen Internet-sivuilta. Jäsenanomus käsitellään seuraavassa hallituksen kokouksessa. Lisäksi jäseneksi haluavan tulee maksaa sekä liittymis- että jäsenmaksu. Jäseneksi hyväksymisen jälkeen, maksujen tultua yhdistyksen tilille, jäsensihteeri lisää jäsentiedot rekisteriin. – Tältä ruljanssilta selviää helposti maksamalla jäsenmaksunsa ajallaan!