JTO ja PEVISA on hyväksytty kennelliitossa
vuosille 2022-2026

Uusi JTO löytyy täältä. 

PEVISA

  • Pentujen vanhemmilla tulee astutushetkellä olla lonkka- ja kyynärkuvaus-lausunto.
    Koiran pitää kuvaushetkellä olla vähintään 18kk:n ikäinen.
  • Rekisteröinnin raja-arvo on lonkkaniveldysplasian aste D ja kyynärniveldysplasian aste 1.
  • Lonkkaniveldysplasiatuloksen D saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A saaneen koiran kanssa.

Lisää jalostuksesta, JTO:sta ja PEVISASTA https://www.podhalanski.fi/jalostus/ -sivulla.