SUOMEN OWCZAREK PODHALANSKIT RY:N JULKAISUT

Suomen Owczarek Podhalanskit ry:n tiedotuksen kulmakivinä ovat www-sivut ja jäsenlehti, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Lisäksi yhdistys ylläpitää Facebook-ryhmää.

www.podhalanski.fi

https://www.facebook.com/
groups/podhalanskit/

Internet-sivut

Yhdistyksen Internet-sivut julkaistaan osoitteessa www.podhalanski.fi. Sivusto pyrkii nopeaan ja ajankohtaiseen tiedottamiseen sekä jäsenistölle että muille rodusta kiinnostuneille.

Sivustolle toivotaan kuvia ja kertomuksia kotikoirista, koiraharrastuksista, näyttelyistä ja tapahtumista. Kuvat ja tekstit voi lähettää hallitukselle tai www-sivustoa ylläpitävälle Tuomo Tammelle, tuomo.tammi@tammimedia.fi.

Jos olet kiinnostunut laittamaan mainosbannerin owczarek podhalanskien Internet-sivuille, ota yhteyttä yhdistyksen www- ja lehtitoimikuntaan osoitteella toimitus@podhalanski.fi.

Jäsenlehti

Jäsenlehti ilmestyy 3 – 4 kertaa vuodessa. Lehti tarjoaa jäsenilleen tietoa rodustamme, harrastusmahdollisuuksista ja muista koiriin ja podhalanskeihin liittyvistä asioista. Lehti toimii tiedotuskanavana jäsenistölle.

Juttuja, juttuideoita ja kuvia voi toimittaa osoitteeseen toimitus@podhalanski.fi.

Ilmoitushinnat ovat:

musta-valkoinen ilmoitus
– 1/1 sivu (sis. max 3 kuvaa) 20 e
– 1/2 sivu (sis. max 2 kuvaa) 15 e
– 1/3 sivu (sis. max 1 kuvan) 10 e

värillinen ilmoitus takakannessa
– 1/1 sivu 90 e
– 1/2 sivu 75 e

Koko vuoden lehdissä (4 kpl)
mainostamisesta annetaan alennusta -10 %.

Materiaalit voi toimittaa sähköpostitse
osoitteeseen toimitus@podhalanski.fi

Lehteen tai Internet-sivuille toimitetusta
materiaalista ei makseta julkaisupalkkioita.

e4