Hallituksen tiedote

Suomen Owczarek Podhalanskit ry:n ylimääräinen kokous järjestetään 6.6.2018 Jämsässä.

KOKOUSKUTSU, ASIALISTA

SUOMEN OWCZAREK PODHALANSKIT RY

Yhdistyksen ylimääräinen yleinen kokous 2018

AIKA: 6.6.2018 klo 18.00
PAIKKA: Ylä-Partalantie, 42100 Jämsä (Laura Oksasen luona)

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Esityslistan hyväksyminen

5. Tilinpäätös, toimintakertomus, tili- ja toiminnantarkastus, lausunnot

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja vastuuvelvollisille

7. Hallituksen kokoukselle esittämät asiat:

Pevisa-ohjelma:
Esitetään Owczarek Podhalanskien Pevisa-ohjelma 2020-2024 seuraavasisältöisesti:

Suomen Owczarek Podhalanskit ry:n hallituksen ja jalostusneuvojan laatima PEVISA-ehdotus vuosille 2020–2024:
Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla lonkka- ja kyynärkuvaus-lausunto, sekä voimassa oleva polvitarkastuslausunto. Koiran pitää olla kuvaushetkellä vähintään 18 kk:n ikäinen.
Rekisteröinnin raja-arvo on lonkkaniveldysplasian aste C ja kyynärnivel-dysplasian aste 1.
Lonkkaniveldysplasiatuloksen C saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A tai B saaneen koiran kanssa
Kyynärniveldysplasiatuloksen 1 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa.
Koiran Suomessa syntyneiden jälkeläisten määrä saa olla korkeintaan 24 pentua, joista alle 5 vuotiaana enintään 16 pentua. Viimeinen, rajan ylittävä pentue rekisteröidään kuitenkin kokonaan.
PEVISA on voimassa 1.1.2020–31.12.2024

Hallitus esittää kokoukselle jalostustoimikunnan uudelleen käynnistämistä

Esitetään vuosille 2020–2024 JTO sellaisenaan, kuin se on Suomen Owczarek Podhalanskit ry:n nettisivuilla podhalanski.fi ollut luettavissa.

8. Muut asiat

9. Kokouksen päättäminen

ILMOTTAUTUMISET
30.5.2018 tekstiviestitse 0400 429355/Laura Oksanen tai sähköposti podhalanskihallitus@gmail.com