Kevätkokous 26.4.2020 jouduttiin siirtämään COVID-19 -epidemian vuoksi.

YHDISTYKSEN KOKOUS

Aika: 9.8.2020 klo 12.00
Paikka: Tapion Tupa, Matkailutie 3, Hiekkasärkät, 85100 Kalajoki

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Esityslistan hyväksyminen
5. Tilinpäätös, toimintakertomus, tili- ja toimminnantarkastus lausunnot
6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja vastuuvelvollisille
7. Vuoden 2019 näyttelypodhalanskien palkitseminen
8. Muut asiat
9. Kokouksen päättäminen

TERVETULOA!