Lonkka- ja kyynärkuvaukset – tutkimuksista tietoa koiran hyvinvointia ja rodun jalostusta varten

Tutkimuksista tietoa koiran hyvinvointia ja rodun jalostusta varten

Jokainen podhalanskin omistaja toivoo oman koiransa voivan mahdollisimman hyvin. On hyvä tietää, missä kunnossa koira on, jotta osaa huolehtia juuri sille sopivasta liikunnasta, ravinnosta ja hoidosta. Suomen Owczarek Podhalanskit -yhdistyksen mukaan podhalanskien terveystietojen kerääminen on tärkeää paitsi koiran omistajalle myös yhdistykselle, sillä niiden perusteella voidaan löytää sopivia yhdistelmiä jalostukseen ja näin pitää rotu mahdollisimman terveenä.

Suomen Owczarek Podhalanskit ry. toivoo omistajien tutkituttavan koiran erityisesti lonkkanivelen dysplasian sekä kyynärnivelen kasvuhäiriön osalta. Rodulla esiintyy jonkin verran lonkka-, kyynär- ja olkanivelen muutoksia mutta vakavia tai leikkaushoitoa vaativia tapauksia vain muutamia.


k-DSC08746_small   k-DSC08748_small   k-DSC08751_small


Tuhansia virallisia tutkimuksia vuosittain

Kennelliiton mukaan erirotuisten koirien virallisia lonkkakuvauksia tehdään vuosittain runsaat 8 000 kpl ja kyynärkuvauksia runsaat 5 000 kpl. Virallisia polvilausuntoja tallennetaan vuosittain reilu 3 000 kpl. Tutkimukset perustuvat usean rodun osalta PEVISA- eli perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelman määräyksiin. Owczarek podhalanskeilla ei PEVISAa ole, mutta terveystietojen kerääminen on jalostuksen tavoiteohjelman mukaan suositeltavaa.

Pääsääntöisesti lonkka- ja kyynärkuvaus tehdään koiran täytettyä 12 kk. Owczarek podhalanskin ja muiden kookkaiden rotujen lonkka- ja kyynärkuvaus olisi hyvä suorittaa aikaisintaan 18 kk ikäisenä, optimaalinen kuvausikä olisi noin kahden ikävuoden tienoilla.


Laillistettu eläinlääkäri lähettää röntgenkuvat Kennelliittoon lausunnolle

Lonkka- ja kyynärnivelten tutkimusaikaa eläinlääkäriltä tilatessa on syytä mainita, että halutaan viralliset röntgenkuvat. Ennen kuvausta koiran olisi hyvä paastota noin kymmenen tuntia, koska rauhoittavat aineet saattavat oksettaa. Vaikka koiraa ei kuvauksiin nukuteta vaan rauhoitetaan, menee loppupäivä melko tokkurassa.

Jotta koiralle voidaan tehdä virallisia terveystutkimuksia, tulee sen olla tunnistusmerkitty tatuoimalla tai mikrosirulla. Lonkka- ja kyynärtutkimuksen tekee laillistettu eläinlääkäri, joka lähettää röntgenkuvat Kennelliittoon virallista lausuntoa varten. Röntgenkuvien mukana lähetetään myös alkuperäinen rekisteritodistus, josta on hyvä ottaa itselle kopio esimerkiksi näyttelyitä varten.

Röntgenkuvat säilytetään Kennelliitossa, ja koiran omistajalle ne lähetetään lainaksi vain kirjallista pyyntöä vastaan. Eläinlääkärin kanssa kannattaa miettiä, olisiko hyvä ottaa saman tien toinen lonkkakuva eläinlääkärin arkistoon, jotta jatkossa olisi käytössä vertailukuva.


Lonkka- ja kyynärkuvien käsittely Kennelliitossa

Röntgenkuvien käsittely kestää 2 – 3 viikkoa siitä kun kuvat ovat saapuneet Kennelliitoon. Kuvien arvostelusta peritään Kennelliiton hallituksen määräämä lausuntomaksu, joka on tällä hetkellä 24 e. Lausunto ja alkuperäinen rekisteritodistus lähetetään koiran omistajalle postiennakolla.

Kennelliiton tutkimusosastolla tarkistetaan, että saapuneet röntgenkuvat, röntgenlähete ja koiran rekisteritodistus vastaavat toisiaan. Kuvat laitetaan uusiin röntgenkuoriin, ja niihin merkitään arkistointinumero, koiran rekisterinumero, rotu, syntymäpäivä ja sukupuoli sekä kuvauspäivä. Tarrassa ei näy koiran nimi- ja omistajatietoja, joten lausunnonantaja ei voi tunnistaa koiraa.

Kennelliiton nimeämä eläinlääkäri lausuu röntgenkuvat, minkä jälkeen ne tulevat takaisin tutkimusosastolle, jossa tulokset tallennetaan koiran tietoihin. Mikäli omistaja on tyytymätön koiransa saamaan lausuntoon, voidaan kuvat kirjallisesta pyynnöstä arvioida kennelliiton jalostustieteellisessä toimikunnassa. Jos koiran omistaja on tyytymätön myös tähän SKL:n röntgenpaneelin päätökseen, voi hän valittaa Pohjoismaiseen röntgenpaneeliin, jonka päätös on lopullinen.

k-DSC08761_small   k-DSC08756_small   k-DSC08768_small


Lonkkakuvaus on taitolaji

Lonkkanivelien arvioinnissa on ensiarvoisen tärkeää, että röntgenkuvat ovat mahdollisimman hyvälaatuisia teknisesti ja oikeassa asennossa otettuja. Käytännössä kaikki koirat rauhoitetaan kuvauksen ajaksi, jotta ohjeiden mukainen kuvausasento olisi mahdollinen. Eläinlääkärin ammattitaito kuvan ottamisessa näkyy esimerkiksi koiran asettamisen huolellisuutena.

Owczarek podhalanskin, kuten muidenkin suurten koirien, kuvaaminen on vaativaa: reisiluut venytetään mahdollisimman taakse ja samalla polvet on käännettävä suoraan ylöspäin. Lantion on kuitenkin oltava alustaan nähden täysin suora. Olisi hyvä, jos koiran omistaja voisi yhdessä eläinlääkärin kanssa tarkistaa, että kuvassa lonkkaluiden yläosat ovat symmetriset ja polvilumpiot näkyvät kuvan alareunassa suorassa.


Lonkat jaetaan viiteen luokkaan

Suomessa käytetään kansainvälisen kennelliiton Federation Cynologique Internationalin eli FCI:n suosittelemaa asteikkoa. Tämä asteikko jakaa lonkat viiteen luokkaan (A, B, C, D ja E). Luokituksessa kiinnitetään huomiota lonkkamaljan syvyyteen, lonkkanivelen löysyyteen, maljan ja reisiluun pään muotoon sekä artroosimuutoksiin (nivelrikkoon).

Asteita A ja B sanotaan ”terveiksi” sekä asteita C, D ja E ”sairaiksi”. Erot eivät kuitenkaan ole selkeät: yhtä hyvin voitaisiin sanoa, että A on valkoinen ja E musta, kun taas B, C ja D ovat harmaan eri asteita liukuvalla skaalalla. C:ssä havaitaan lieviä merkkejä dysplasiasta, mutta B:n suhteen ei sellaisia varmuudella voida todeta.

Suomessa rekisteröidyistä owczarek podhalanskeista lonkat on tutkittu tällä hetkellä 27,1 %:lta. Tutkimusprosentti on vielä pieni, minkä vuoksi rotuyhdistys on siis päättänyt antaa yhdistyksen jäsenille taloudellista tukea kuvauksiin. Kuvatuista A-lonkkaisia on 12,3 %, B-lonkkaisia 21 %, C-lonkkaisia 35,8 %, D-lonkkaisia 24,7 ja E-lonkkaisia 6,2 %.

k-DSC08773_small   k-DSC08771_small   k-DSC08779_small


C-, D- ja E-lonkkaan kehittyy herkästi nivelrikko

Koska dysplastiseen lonkkaniveleen (C-, D- tai E-tulos) kehittyy herkästi nivelrikko, on syytä kiinnittää huomiota koiran liikuntaan ja painonhallintaan. Myös kipu-tulehduslääkkeitä voidaan antaa kuureina ennaltaehkäisemään lonkkanivelen haitallisia tulehdustiloja, jotka saattavat johtaa nivelrikkoon. Erityisesti owczarek podhalanskien omistajien on hyvä tiedostaa nämä ennaltaehkäisevät keinot, sillä tutkituista podhalanskeista suurin osa on C- tai D-lonkkaisia.

Toisaalta röntgenkuva antaa tietoa vain luuston tilanteesta. Vahvalla lihaksistolla pystytään tukemaan menestyksekkäästi dysplastistakin lonkkaa, ja siksi liikunnan merkitys on suuri. Liikunnan tulisi olla rauhallista ja vahvistavaa, ei riuhtovaa ja äkkinäistä. Mahdollisimman usein toistuva lyhyillä lenkeillä käyminen on nivelrikkopotilaalle tai riskiryhmään kuuluvalle parempi ulkoiluvaihtoehto kuin liikunnan keskittäminen esimerkiksi viikonlopun kohokohdiksi. Myöskään vapaa oleskelu omalla pihalla ei riitä pitämään lihaskuntoa. Uiminen taas on havaittu terveelliseksi liikuntamuodoksi monien nivelongelmien tukihoidossa.

Ruokinnassa on huolehdittava tasa-painoisesta ravinnonsaannista, mutta ylipainoa on vältettävä, eli kylkiluiden tulee tuntua selvästi. Nivelrikkopotilaille voidaan antaa myös omega-3 rasvahappolisää ruokinnassa, kunhan paino ei sen myötä nouse liikaa. Monet koiranomistajat syöttävät koirilleen myös ravintolisävalmisteita pyrkimyksenään ennaltaehkäistä nivelrikkoa.


Kyynärnivelenkin kuvaaminen on tarkkaa työtä

Kyynärnivelestä otetaan kuva niin, että sekä kyynärlisäke että värttinäluun yläreuna voidaan tutkia. Kyynärkuvien kohdalla röntgensäteiden on läpäistävä nivel suoraan sivusta, eikä nivel saa olla yhtään kierretty. Jos koiralla on syvä rintakehä, täytyy sitä kääntää niin, ettei rintakehä jää kuvattavan kyynärän tielle.

Kyynärnivelessä voi esiintyä erityyppisiä kasvuhäiriöitä, mutta oleellisimmat muutokset liittyvät osteokondroosisairauteen, joka voidaan yhdistää nopeakasvuisuuteen. Siihen vaikuttavat perinnöllinen alttius ja ruokinta. Koirilla on havaittu osteokondroosia olkanivelissä, kyynärnivelissä, polvinivelissä ja kinnernivelissä. Osteokondroosiongelmat ovat yleisimpiä suurilla, raskailla roduilla. Joissain tutkimuksissa on myös havaittu, että osteokondroosia on enemmän uroksilla kuin nartuilla.

Artroosi eli nivelrikko voi johtua osteokondroosista tai esimerkiksi reumaattisesta tai bakteerin aiheuttamasta tulehduksesta tai tapaturmasta. Kasvulevyjen liian aikainen sulkeutuminen voi myös aiheuttaa rasitusta ja artroosimuutoksia niveliin.


Kyynärät keskimäärin kunnossa

Suurikokoisella rodulla lonkkiakin tärkeämpää ovat kyynärnivelten ja olkapäiden terveys, sillä etupää ottaa koiran liikkuessa suurimman painon päälleen. Kyynärniveliä on tutkittu 21,1 %:lta Suomen owczarek podhalanskeista. Tulokset ovat olleet hyviä, sillä 84,1 % tutkituista kyynärnivelistä on todettu terveiksi. 1-tason muutoksia on todettu 12,7 %:lla ja 2-tason muutoksia 3,2 %:lla. Vaikeinta tasoa (3) ei ole todettu yhdelläkään tutkitulla podhalanskilla.


Jalostuksen tavoiteohjelma

Erilaisten perinnöllisten sairauksien painotus jalostuksessa riippuu siitä, miten paljon ja miten vakava-asteisia tapauksia rodussa esiintyy. Rotujärjestö kartoittaa oman rotunsa tilannetta ja päättää mahdollisista toimenpiteistä.

Usein riittää, että kasvattajat oma-ehtoisesti tutkituttavat jalostuskoiriaan. Mikäli katsotaan tarpeelliseksi, voidaan rodulle tehdä myös PEVISA-ohjelma eli perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma. Se on rotujärjestön terveysohjelma, jonka Kennelliitto vahvistaa, ja jota se valvoo rekisteröintiehdoilla.

Jalostuksen tavoiteohjelmassa toivotaan tutkituttavan koiransa lonkkanivelet ja kyynärnivelet. Se on järkevää sekä rodun ja jalostuksen että koiran hoidon kannalta.

Heli Tammi

 

Lähteet:

Jan Ivén, eläinlääkäri, Etelä-Hämeen Eläinlääkäriasema
Meidän Cuvac 2/2006, Seija Juselius
Pfizer, www.koirannivelrikko.fi
Suomen Kennelliitto: Internet-sivut
Suomen Owczarek Podhalanskit ry:Internet-sivut ja jalostuksen tavoiteohjelma
Tuulikki Aarnikoivu