Pennun ostoa harkitseville

300 (12)Koiranpennun hankinatapäätöstä ei tehdä hetken mielijohteesta, koirasta tulee perheenjäsen pitkäksi aikaa. Koiran hoitoon ja kasvattamiseen on sitouduttava vuosiksi. Koiran ostoa harkitsevan on pohdittava, riittävätkö aika ja energia koiran kanssa olemiseen ja touhuamiseen. Lisäksi on tutustuttava hankittavan rodun ominaisuuksiin ja pohdittava, sopiiko kyseinen rotu omaan elämäntilanteeseen ja asuinympäristöön.

Kun on päädytty pennun hankintaan, kannatta ottaa selvää eri kasvattajista. Apua saa yhdistyksen pentuvälityksestä vastaavalta henkilöltä. Kasvattajan ja pentueen löydyttyä voi vielä keskustella koiran hankinnasta ja hyödyntää kasvattajan tietotaitoa mieltä painavissa asioissa.


Kun löydätte pennun:

– Muistakaa tarkistaa, että pentu on rekisteröity ja kyseessä on Suomen Kennelliiton rekisteri. Ostamalla rekisteröidyn pennun ostaja tekee turvallisen ratkaisun. Rekisteröimättömän koiranpennun ostoon voi liittyä monenlaisia riskejä, jotka koskevat mm. koiran terveyttä ja hoitoa, korvausvastuuta ja sukutaustaa. Rekisteröidyn pennun kanssa voi osallistua mm. näyttelyihin ja kokeisiin ja sitä voi käyttää jalostukseen. Rekisteröimättömän koiran kanssa tämä ei ole mahdollista.

– Kysykää kasvattajalta vanhempien ja esivanhempien terveydestä. Vastuuntuntoinen kasvattaja kertoo paljon rodusta, rodun luonteesta, alkuperästä, rodulla havaituista tai suvussa esiintyvistä sairauksista, pentueen vanhemmista jne. Kasvattajalta voi pyytää, jos mahdollista, nähtäväksi kirjallisen dokumentin siitä, että pennun vanhemmat ovat vapaita perinnöllisistä sairauksista kuten lonkkanivelien kasvuhäiriöistä. Kasvattaja antaa lisäksi tietoa pennusta itsestään: onko pentu rotumääritelmän mukainen, onko eläinlääkäri tarkistanut pentueen, onko pennut madotettu, tuntuuko uroksella molemmat kivekset jne.

– Varmistakaa, että pentu on asianmukaisesti hoidettu, ruokittu ja madotettu. Koiranpennun ostajalle pitää antaa mukaan kirjalliset hoito-ohjeet, josta selviävät pennulle annettu matolääkitys, mahdolliset rokotukset ja muut lääkitykset, pennun ruokinta vieroituksen jälkeen sekä kasvattajan suositus siitä, miten pentua tulisi ruokkia etenkin kasvukauden aikana.

– Huolehtikaa, että kaupasta tehdään kirjallinen kauppakirja. Suomen Kennelliitolla on valmis sopimuskaavake, jossa on lueteltu kaikki tärkeät asiat sekä ostajan että myyjän etujen varmistamiseksi. Sopimuksesta jää kappale kummallekin osapuolelle.

– Miettikää, haluatteko tehdä kasvattajan kanssa sijoitussopimuksen. Myös sijoitussopimus tehdään Kennelliiton lomakkeelle. Sijoituspentu on halvempi, mutta kasvattajalla on oikeus teettää koiralla pentuja tai käyttää urospuolista koiraa asutuksiin. Lisäksi kasvattajalla on oikeus käyttää sijoitettua koiraa näyttelyssä.


Tekstin on koonnut Pirjo Sarapik. 

Lähteinä käytetty eläinlääkäri Jukka Marttilan, Kennelliiton ja Mia Mäkelän kirjoituksia sekä Suomen Pyreneläiset ry:n pentuopasta.