Suomen Owczarek Podhalanskit

Rodun PEVISA ja JTO-tilanne

PEVISA eli perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma määrittää tällä hetkellä rodullemme, että jalostukseen käytettäviltä koirilta tulee olla kyynär- ja lonkkakuvauslausunto olemassa. Raja-arvoa tähän ei ole erikseen määritetty, mutta Kennelliiton määrityksien mukaan huonoimmat kuvaustulokset (lonkissa E ja kyynärissä 3) sulkevat kyseiset yksilöt automaattisesti jalostuksesta pois vaikkei sitä erikseen olisi rodun PEVISA-määrityksessä mainittukaan.

Rotujärjestömme Suomen Seurakoirayhdistys päätti jäsenkokouksessaan, että rodun PEVISA:lle haetaan jatkoaikaa sellaisenaan. PEVISA -määritys olisi päättynyt podhalanskien osalta 31.12.2016. Jos jäsenistö toivoo PEVISAAn muutoksia, se tulee esittää hallitukselle toivotussa kirjallisessa muodossa tämän vuoden loppuun mennessä.

PEVISA on jalostusta määräävä tekijä, kun taas JTO eli jalostuksen tavoiteohjelma on tarkempi, mutta sisältää määräysten sijaan suosituksia. JTO:sta päivitetään tällä erää PEVISA:n yhteydessä vain tilastot ajantasalle, ja JTO ei sen vuoksi käy yhdistyksemme jäsenkokouksessa.

Tulevaisuudessa meidän tulee päivittää JTO kokonaisuudessaan vastaamaan rodun nykytilannetta. Siihen tarvitaan ajantasaista tietoa rodun yksilöistä niin terveyden kuin luonteen osalta. Jalostustoimikunta on jo aloittanut JTO:n tarkemman työstämisen ja hallitus tekee suunnitelman tiedon keruuta varten. Jäsenistöltä toivotaan aktiivisuutta terveys- ja käyttäytymiskyselyihin vastaamisessa mahdollisimman laajan tiedon hankkimiseksi.