Kokouskutsu

Suomen Owczarek Podhalanskit ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään 10.11.2018 klo 18.00. Paikkana on ABC Palokka kokoustila, Palokanorsi 10, 40270 Jyväskylä.

Kokouksessa käsitellään syyskokouksen sääntömääräiset asiat sekä

  • Hallituksen jäsenen eropyynnön käsittely
  • Erovuoroisten arvonta (2 kaksi erovuoroista arvotaan) ja hallituksen jäsenten
    valinta erovuoroisten tilalle
  • Jäsenen käsiteltäväksi tuoma asia, yhdistyksen toimintaedellytysten tarkistus ja äänestys yhdistyksen mahdollisesta purkamisesta

Ennen kokousta
Kuvakilpailun äänestys, tulokset ja kahvit 17.30,
kahvitarjoiluun osallistumisilmoitukset 5.11.2018 mennessä podhalanskihallitus@gmail.com -osoitteeseen.

Lämpimästi tervetuloa syyskokoukseen!

Sääntöjen mukaisesti syyskokouksessa käsitellään seuraavat
sääntömääräiset asiat

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen esityslista
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle
7. Valitaan yksi tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat, sekä muut esille tulevat asiat, joista voidaan keskustella, mutta ei päättää.