Kutsu syyskokoukseen  7.12.2019

Tervetuloa Suomen Owczarek Podhalanskit ry:n sääntömääräiseen syyskokoukseen joka pidetään 7.12.2019 klo 17.00 – 19.00 osoitteessa Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki. Kokoustila on Allianssi ry:n toimitalossa sijaitseva kokoushuone Verkko. Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntömääräiset asiat.

___

Suomen Owczarek Podhalanskit ry. syyskokous, esityslista

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa,
jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen esityslista

5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma. tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja
jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle

6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle

7. Valitaan toiminnantarkastaja

8. Käsitellään muut esille tulleet asiat joista voidaan keskustella mutta ei päättää

9. Kokouksen päättäminen
Suomen Owczarek Podhalanskit ry:n hallitus