Kutsu Suomen Owczarek Podhalanskit ry:n sääntömääräiseen syyskokoukseen

Tervetuloa Suomen Owczarek Podhalanskit Ry:n sääntömääräiseen syyskokoukseen.
Kokous pidetään 27.11.2021 klo 14.00 Hirvaskankaan ABC:llä, Suonenjoentie 10, 44250 Koivisto.

Esityslista

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen esityslista
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo-ja menoarvio sekä liittymis-ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja valitaan muut jäsenet erovuoroisten tilalle
7. Valitaan toiminnantarkastaja
8. Käsitellään muut esille tulleet asiat, joista voidaan keskustella mutta ei päättää.
9. Kokouksen päättäminen