Hallitus tiedottaa

Yhdistyksen syyskokous järjestettiin 10.11.2018 Palokan ABC kokoustiloissa klo 18.00. Paikalle tuli mukavasti väkeä. Hallitus oli kutsunut paikalle edustajan rotujärjestöstä Ssky:stä, Erika Häkkisen. Hänet valittiin kokouksen puheenjohtajaksi.

Jäsenmaksujen osalta kokous päätti muiltaosin maksujen pysyvän ennalla, mutta hallituksen esityksestä ottaa käyttöön säännöissä mainitun kasvattajajäsenmaksun vuodelle 2019, joka on 10 euroa.

Vuodelle 2019 puheenjohtajaksi valittiin Ilkka Korkalainen. Hallituksen erovuoroiset arvottiin, ja erovuoroisten Mari Laukkasen ja Kaisa Mannisen tilalle hallitukseen valittiin avoimella äänestyksellä Ritva Pilli ja Laura Junnola. Vuoden 2019 hallituksen kokoonpano on näin ollen seuraavanlainen, Puheenjohtaja Ilkka Korkalainen, hallituksen jäsenet Anni Nevala, Nina Eistiö, Ritva Pilli ja Laura Junnola.

Toiminnantarkastus päätettiin siirtää täysin yhdistyksen ulkopuolisen tehtäväksi. Toiminnantarkastajaksi valittiin Katri Marttila, ja varatoiminnantarkastajaksi Erika Häkkinen

Muissa asioissa käsiteltiin jäsenten kokoukseen tuomia asioita, valitettavasti sihteeri oli tehnyt esityslistan väärin, joten yhdistyksen toimintaedellytysten tarkastelu ja äänestys mahdollisesta purkamisesta käsiteltiin muissa asioissa. Äänestystä yhdistyksen mahdollisesta purkamisesta ei voitu suorittaa. Asiasta kuitenkin keskusteltiin ja puheenvuoroissa korostui yhdistyksen kyvyttömyys hoitaa sille myönnettyjä vastuita rodun jalostusasioiden hoitamisessa, jotka ovat rotuyhdistyksen ensisijaisia tehtäviä. Jto on edellisen kerran saatu käsiteltyä yhdistyksessä 2009 ja voimaan vuonna 2012. Voimassaolo on päättynyt vuonna 2016. Tämän jälkeen rodun jalostusasioita on hoitanut käytännössä Ssky ja kennelliitto. Yhdistyksen purkamista huonona ajatuksena piti moni kokoukseen paikalle tullut. Keskusteltiin myös mahdollisuudesta jalostusasioiden siirtämisestä rotuyhdistykselle määräajaksi mikäli jto on mahdoton saada tehtyä ja hyväksyttyä. Tällähetkellä jto on kennelliiton jtt:n käsiteltävänä. Korjauskehoituksia odotetaan, jotta asiaa saataisi eteenpäin. Rotuyhdistys ei loputtomiin voi antaa asioiden olla hoitamatta, joten on odotettavissa, että mikäli asiat eivät hoidu nyt hyväksytyn jto ehdotuksen voimaansaattamiseksi, rotujärjestö mahdollisesti peruu yhdistykseltä valtuuden hoitaa jalostukseen liittyviä asioita määräajaksi. Puheenvuorossa myös heräteltiin esiin kysymys onko yhdistys toiminut sille myönnettyjen vastuiden kannalta luottamuksen arvoisesti rotujärjestöä ajatellen, joka on viimekädessä vastuussa rodun jalostusasioista ja valtuuttanut yhdistyksen näitä asioita hoitamaan. Puheenvuoron pitänyt myös totesi, että yhdistyksen toimintakyvyssä on parantamisenvaraa ollut vuosia, liian paljon asioita on jäänyt tekemättä, ja tekemisen sijaan on vain liikaa selittelyä. Puheenvuorossa myös kyseenalaistettiin yhdistys rotuyhdistyksenä, sanan varsinaisessa merkityksessä, sillä sääntöihin ja toimintasuunnitelmaan kirjattuja rodun eteen tehtävien asioiden hoito ei ole sillä tolalla, kuin rotuyhdistyksellä kuuluisi olla. Rodun tunnettavuuden eteen työkoirana ei myöskään puhuja kokenut yhdistyksen tekevän riittävästi. Kaikenkaikkiaan keskustelu varmasti antaa työkaluja tulevalle hallitukselle asioiden hoitoon ja paremman työskentelyrauhan ylläpitämiseen. Positiivisia ratkaisuja ja asioita kuluvan kauden hallitus on saanut aikaan, jotta yhdistyksen hallituksella säilyisi työskentelyrauha.

Keskusteltiin yhdistyksen logon ja domainin omistuksesta. Ovatko ne yhdistyksen omaisuutta, kuten kuuluu olla. Tähän ei osattu vastata.

Kokoukseen tuotu asia koskien Kaisa Mannisen hallituskelpoisuutta ja häntä kohtaan esitetty epäluottamus jalostustarkastusten osalta, Mari Laukkasen hallituskelpoisuutta ja pyyntöä hänen erottamiseksi hallituksesta sähköpostiin vastaamisen perusteella, ei katsottu tarpeelliseksi tehdä minkäänlaisia toimenpiteitä, koska perustelut vaatimuksiin olivat kyseenalaisia, eikä niistä olisi kokouksessa voitu päättää. Kokoukseen tuotu asia ettei jton työstäminen hallituksen jäsenten toimesta ole ollut sääntöjenmukaista, ei myöskään katsottu olleen mitään sääntöjenvastaista, vaan hallitus tai hallituksen jäsenet voi olla sääntöjen mukaan jalostustoimikunnassa ja muutoinkin osallistua jton valmisteluun, ollessaan yhdistyksen toiminnassa vastuussa jalostusasioista.

Käsiteltäväksi tuotu asia onko rodun keskuudessa pentutehtailua ja kuinka yhdistyksen tulisi puuttua kasvattajien toimintaan, todettiin ettei rodun keskuudessa ole pentutehtailua, yhdistys ei puutu yksittäisten kasvattajien toimintaan, mikäli kyse ei ole eläinsuojelurikkomuksesta.

Kokouksessa oli paljon keskustelua hyvässä hengessä ja toivomme tulevalle hallitukselle onnea tulevaan vuoteen!

hallitus