Terveyskysely

e4Meneillä oleva terveys- ja reagointikysely

Suomen Owczarek Podhalanskit ry. kerää tietoa rodun jalostukseen terveyteen ja reagointiin liittyvistä asioista. Kaipaamme kaikenikäisten, terveiden, sairaiden, elävien ja edesmenneiden owczarek podhalanskien tietoja kartoittaaksemme, millainen podhalanskien terveystilanne on nyt ja millaiseksi se mahdollisesti kehittyy tulevaisuudessa.

Kerättyjä tietoja ei käytetä muuhun kuin yllämainittuun tarkoitukseen, eikä kyselyn vastauksia luovuteta ulkopuolisille. Toivomme, että kysymyksiin vastataan ajatuksella, koska tavoitteena on saada tietoa todellisesta tilanteesta. Jos koet, että et halua antaa yksilöitäviä tietoja koirastasi, voit vastata kyselyyn myös nimettömänä.

Lataa ja tulosta kysely (pdf)