SUOMEN OWCZAREK PODHALANSKIT RY:N TOIMINTASUUNNITELMA

TOIMINNAN JOHTO

Yhdistystä johtaa kokouksen valitsema hallitus.

JÄSENISTÖ

Yhdistyksen jäsenistö koostuu varsinaisista jäsenistä, joita ovat jäsenet ja perhejäsenet. Kaikki tiedossa olevat owczarek podhalanskin omistajat pyritään ohjaamaan yhdistyksen jäseniksi pääasiassa kasvattajien aktiivisuudella.

KOKOUKSET

Sääntömääräinen kokous on tapahtumapäivän yhteydessä ja ylimääräisiä jäsenkokouksia voidaan pitää tarvittaessa.

TOIMINTA, ROTUNEUVONTA JA KOULUTTAUTUMINEN

Yhdistys järjestää tapahtumapäivän tai -päiviä, joiden yhteydessä on mahdollista järjestää koulutustilaisuuksia ja luentoja.

Yhdistys voi lähettää vastuuhenkilöitä Kennelliiton tai muiden tahojen koulutuksiin mahdollisuuksien mukaan.

Jalostustoimikunta ja hallitus keräävät ja jakavat tietoa rodusta, sen terveydestä, luonteesta ja kannasta sekä tarvittaessa opastaa jalostukseen liittyvissä asioissa. Jalostustoimikunta ja hallitus pyrkivät kehittämään yhteistyötä kasvattajien ja yhdistyksen välillä.

Jalostustoimikunta ja hallitus hoitavat rodun JTO- ja PEVISA-asioita sekä pyrkivät lisäämään kuvattujen koirien määrää järjestämällä ryhmäkuvauspäiviä resurssien mukaan.

Jalostustarkastuksia järjestetään mahdollisuuksien mukaan pienten näyttelyiden yhteydessä ja mahdollisesti omissa jäsentapahtumissa. Tarkastettavien koirien omistajat ottavat yhteyttä hallitukseen ja hallitus on yhteydessä jalostustarkastuksia tekevään tuomariin ja näyttelynjärjestäjään tarkastuksen mahdollistamiseksi.

Jalostustoimikunta ja hallitus välittävät tietoja suunnitelluista, syntyvistä ja myytävistä pentueista kasvattajilta saamiensa tietojen perusteella sekä antavat tietoa rodusta (pentuvälitys, rotuneuvonta).

Yhdistys voi järjestää match show -tapahtuman tai -tapahtumia sekä epävirallisen pentunäyttelyn.

TIEDOTTAMINEN JA MUU JULKAISUTOIMINTA

Yhdistys julkaisee jäsenlehteä, joka ilmestyy kolme-neljä kertaa vuodessa. Yhdistys ylläpitää www-sivuja osoitteessa www.podhalanski.fi. Lisäksi yhdistyksellä on suljettu, vain jäsenille tarkoitettu Facebook-ryhmä sekä postituslista, jolle kaikki yhteystietonsa ilmoittavat jäsenet pääsevät. Yhdistys on tehnyt rotuesitteen ja kokoaa seuraavaa vuosikirjaa.

YHTEYDET MUIHIN JÄRJESTÖIHIN JA PR-TOIMINTA

Yhdistys on rotujärjestönsä Suomen Seurakoirayhdistys ry:n, Salpausselän Kennelpiiri ry:n sekä Suomen Kennelliiton jäsenyhdistys. Yhdistys toimii yhteistyössä rotujärjestönsä ja muiden koirayhdistysten kanssa.