Vuoden näyttelypodhalanski 2018

Vuoden näyttelypodhalanski 2018: FUNGO EMILIO, VSP: TAEZHNOE DIVO ULA PRECIOUS JEWEL

Vuoden nuori näyttelypodhalanski 2018: TAEZHNOE DIVO ULA PRECIOUS JEWEL, VSP: MOSKAL SUCHY LAS VEGAS

Kaikki tulokset ja pisteet: vuoden-nayttelypodhalanski-2018